Aktualności z roku szkolnego:
2019/2020

Zainspirowani tematem poruszanym podczas zajęć z przyrody uczniowie klasy IV wraz z rodzicami, postanowili porównać wygląd naszej miejscowości z przeszłości z wyglądem współczesnym. W tym celu zgromadzono …

Te jakże wymowne w swym znaczeniu słowa, stanowiły motto tegorocznego zakończenia roku szkolnego. Roku szczególnego, bowiem z powodu pandemii koronawirusa, od marca kształciliśmy się w systemie …

Drodzy Rodzice i Uczniowie Informuję, że zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: rozdanie świadectw i nagród odbędzie się 26 czerwca 2020 r. w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czarnymlesie z udziałem …

14 czerwca obchodzimy Dzień Honorowego Krwiodawcy PCK. Z tej okazji chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy oddają swoją krew potrzebującym. Jest to nie tylko szlachetne, ale jakże wymowne …

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.                               …

Corocznie, 31 maja, obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Ten sympatyczny i powszechnie lubiany ptak jest uznawany za symbol polskiej wsi.Nasze bociany stanowią 20 % …

W tym trudnym czasie izolacji i zdalnej pracy staramy się rozwijać kreatywność uczniów i zachęcać do samodzielnej pracy. Właśnie dlatego podczas zajęć przyrodniczych siódmoklasiści wykonywali doświadczenia …

W ramach zajęć przyrodniczych staramy się pracować różnorakimi metodami, aby lepiej zrozumieć i zilustrować poznawane na lekcjach chemii i biologii zagadnienia. I tak uczniowie klasy VIII wykonali m.in. schematy …

I. PODSTAWA PRAWNA: 1.     Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 …

LISTA KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOŁY W CZARNYMLESIE NA PODSTAWIE DIAGNOZY W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych); …