Komunikat Dyrekcji Szkoły

Komunikat Dyrekcji Szkoły

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informuję, że zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: rozdanie świadectw i nagród odbędzie się 26 czerwca 2020 r. w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czarnymlesie z udziałem wychowawcy i dyrektora szkoły według następującego harmonogramu:

Lp.       godzina klasa wychowawca
1 9.oo Uczniowie klasy I p. Barbara Cieślińska
2 9.20 – 9.30 dezynfekcja
3 9.30 – 9.45 Uczniowie klasy II p. Natalia Sroczyńska
4 9.45 – 9.55 dezynfekcja
5 9.55 – 10.15 Uczniowie klasy III p. Elżbieta Paprocka
6 10.15 – 10.25 dezynfekcja
7 10.25-10.40 Uczniowie klasy IV p. Urszula Pawłowska
8 10.40 – 10.50 dezynfekcja
9 10.50 – 11.10 Uczniowie klasy V p. Sylwia Kempińska
10 11.10 – 11.20 dezynfekcja
11 11.20 – 11.35 Uczniowie klasy VI p. Sławomir Sołtysiak
12 11.35 – 11.45 dezynfekcja
13 11.45 – 12.00 Uczniowie klasy VII p. Renata Matschi
14 12.00 – 12. 10 dezynfekcja
15 12.10 – 12.30 Uczniowie klasy VIII i 9 rodziców p. Regina Ziąbka

 

Nadmieniam, że w celach bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli wszystkie zasady reżimu sanitarnego zostają zachowane.

Serdecznie pozdrawiam

Urszula Pawłowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie