Prace uczniów klasy VIII

Prace uczniów klasy VIII

W ramach zajęć przyrodniczych staramy się pracować różnorakimi metodami, aby lepiej zrozumieć i zilustrować poznawane na lekcjach chemii i biologii zagadnienia.

I tak uczniowie klasy VIII wykonali m.in. schematy przebiegu procesu mitozy, stworzyli lapbooki nt. budowy i zastosowania soli oraz przygotowali modele cząsteczek węglowodorów.

Podczas zdalnych lekcji chemii uczniowie wykonali modele budowy związków chemicznych tj. alkohole i kwasy karboksylowe. W tym celu ósmoklasiści posłużyli się przedmiotami, które mieli w domu.

Na szczególną uwagę zasługuje duża pomysłowość i kreatywność uczniów.