RADA RODZICÓW SP w Czarnymlesie

2023/2024

Angelika Błaszczyk – przewodnicząca

Karina Krupa –  z-ca przewodniczącej

Julita Nagler – skarbnik

Anna Nieruchalska – sekretarz

 

KOMISJA REWIZYJNA

2023/2024

Dorota Berezicka – przewodnicząca

Anita Brylak – członek

Agnieszka Pauś – członek  

 


RADA RODZICÓW SP w Czarnymlesie

2022/2023

Angelika Błaszczyk – przewodnicząca

Karina Krupa –  z-ca przewodniczącej

Dominika Tomczak – skarbnik

Anna Nieruchalska – sekretarz

 

KOMISJA REWIZYJNA

2022/2023

Dorota Berezicka – przewodnicząca

Agnieszka Zimniak – członek

Dagmara Zimniak – członek  

 


RADA RODZICÓW SP w Czarnymlesie

2021/2022

Angelika Błaszczyk – przewodnicząca

Karina Krupa –  z-ca przewodniczącej

Dominika Tomczak – skarbnik

Anna Nieruchalska – sekretarz

 

KOMISJA REWIZYJNA

2021/2022

Magdalena Szafraniec – przewodnicząca

Lidia Bachta – członek

Dorota Berezicka – członek