Prace uczniów klasy VII

Prace uczniów klasy VII

W tym trudnym czasie izolacji i zdalnej pracy staramy się rozwijać kreatywność uczniów i zachęcać do samodzielnej pracy. Właśnie dlatego podczas zajęć przyrodniczych siódmoklasiści wykonywali doświadczenia chemiczne, m. in. starali się otrzymać kryształy soli kuchennej, badali rozpuszczalność różnych substancji w wodzie oraz sprawdzali, jak zmienia się barwa naparu herbaty
w roztworze o odczynie kwasowym i zasadowym.

Z biologii udało się natomiast wykonać „czapki” półkul mózgowych, na których uczniowie zaznaczali różnymi kolorami poszczególne płaty i ośrodki mózgowe.

Należy docenić duże zaangażowanie uczniów, ich cierpliwość i chęci.

Dołączamy zdjęcia uczniowskich prac.