Dzień Bociana Białego 202

Dzień Bociana Białego 202

Corocznie, 31 maja, obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Ten sympatyczny i powszechnie lubiany ptak jest uznawany za symbol polskiej wsi.Nasze bociany stanowią 20 % światowej populacji tego gatunku, a więc co piąty bocian jest Polakiem. Dzień Bociana Białego to okazja do zwrócenia szczególnej uwagi na miejsce jakie ptak ten zajmuje w naszym krajobrazie, a także na jego zagrożenia i potrzebę ochrony gatunku. Jest to także okazja do poszerzenia wiedzy na temat biologii bociana.

Również w tym roku postanowiliśmy nie pominąć okazji do świętowania i tym samym zachęcić uczniów do samodzielnego gromadzenia informacji o bocianie i ich prezentacji w ciekawy sposób.W obchodach wzięli udział uczniowie z klasy od I do VII.  Najmłodsze dzieci wykonały prace przestrzenne z bocianim gniazdem w roli głównej. Czwartoklasiści stworzyli różnymi technikami prace plastyczne przedstawiające bociana białego. Z kolei uczniowie z klasy V i VI mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę w konkursie zorganizowanym online pn. „Co wiem o bocianie białym?”.

Najlepsze wyniki  w konkursie uzyskali:

– z klasy V : Maciej Śniatała, Bartek Wilczyński, Karolina Zawidzka i Filip Zimniak

– z klasy VI: Julia Lizak, Wiktoria Szeszycka i Patryk Błaszczyk.

Nagrodą dla wymienionych uczniów jest ocena celująca z biologii.

Starsi uczniowie wykonali leporello, w którym przedstawili informacje o życiu i zwyczajach naszego ulubionego ptaka.

Chcemy również zwrócić uwagę na zagadnienia związane z obrączkowaniem bocianów. Działania te służą m. in. monitorowaniu ilości i stanu piskląt, oczyszczaniu gniazd ze sznurków, śledzeniu drogi przelotów bocianów itp. W poprzednim roku w czarnoleskim gnieździe wykluły się trzy boćki. Pomimo, że przyszły na świat spóźnione to jednak zdążyły się rozwinąć i wyfrunąć z gniazda. Młode zostały zaobrączkowane przez Pana Pawła Dolatę.

Pragniemy podziękować wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w naszych obchodach i zaangażowali się we wszystkie działania.

Poniżej prezentujemy prace uczniowskie i fotogalerię czarnoleskich młodych bocianów.