NAUCZYCIELE Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie

 

2023/2024

Dyrektor
mgr Edyta Śmigiel – edukacja wczesnoszkolna z arteterapią, edukacja i wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera, oligofrenopedagogika, logopedia, zarządzanie oświatą

Nauczyciele

mgr Joanna Bakalarek – język angielski z WOSem i edukacją europejską, matematyka, fizyka

mgr Ewa Borowicz-Kasznicka – muzyka, zajęcia artystyczne, zarządzanie oświatą

mgr Barbara Cieślińska – edukacja wczesnoszkolna i arteterapia, pedagogika przedszkolna i opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, technika z muzyką i plastyką, wychowanie fizyczne

mgr Karolina Fleischer-Olejnik – edukacja wczesnoszkolna z arteterapią, historia

mgr Krzysztof Karolewski – historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, biblioteka, doradztwo zawodowe, zarządzanie oświatą

mgr Sylwia Kempińska – matematyka, informatyka

mgr Renata Matschi – język polski, rewalidacja, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

mgr Elżbieta Paprocka – edukacja wczesnoszkolna, technika

mgr Urszula Pawłowska – język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, zarządzanie oświatą

mgr Patrycja Płomińska – psychologia

mgr Sławomir Sołtysiak – wychowanie fizyczne, geografia, gimnastyka korekcyjna, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Natalia Sroczyńska – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Natalia Stasiak – religia, plastyka z muzyką, logopedia

mgr Daria Wróblewska – język niemiecki, informatyka, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, język angielski
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowanie fizyczne

ks. mgr Daniel Zarębski – religia

mgr Regina Ziąbka – biologia, przyroda, chemia, wychowanie do życia w rodzinie


 

2022/2023

Dyrektor
mgr Urszula Pawłowska – język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, zarządzanie oświatą

Nauczyciele

mgr Joanna Bakalarek – język angielski z WOSem i edukacją europejską, matematyka, fizyka

mgr Ewa Borowicz-Kasznicka – muzyka, zajęcia artystyczne, zarządzanie oświatą

mgr Barbara Cieślińska – edukacja wczesnoszkolna i arteterapia, pedagogika przedszkolna i opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, technika z muzyką i plastyką, wychowanie fizyczne

mgr Krzysztof Karolewski – historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, biblioteka, doradztwo zawodowe

mgr Sylwia Kempińska – matematyka, informatyka

mgr Renata Matschi – język polski, rewalidacja, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

mgr Elżbieta Paprocka – edukacja wczesnoszkolna, technika

mgr Patrycja Płomińska – psychologia

mgr Patrycja Sołtysiak – muzyka

mgr Sławomir Sołtysiak – wychowanie fizyczne, geografia, gimnastyka korekcyjna, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Natalia Sroczyńska – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Natalia Stasiak – religia, plastyka z muzyką, logopedia

mgr Agnieszka Walendowska-Golec – pedagogika, logopedia, oligofrenopedagogika

mgr Daria Wróblewska – język niemiecki, informatyka, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, język angielski
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowanie fizyczne

ks. mgr Daniel Zarębski – religia

mgr Regina Ziąbka – biologia, przyroda, chemia, wychowanie do życia w rodzinie


 

2021/2022

Dyrektor
mgr Urszula Pawłowska – język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, zarządzanie oświatą

Nauczyciele

mgr Joanna Bakalarek – język angielski z WOSem i edukacją europejską, matematyka, fizyka

mgr Ewa Borowicz-Kasznicka – muzyka, zajęcia artystyczne, zarządzanie oświatą

mgr Krystyna Chudy – chemia

mgr Barbara Cieślińska – edukacja wczesnoszkolna i arteterapia, pedagogika przedszkolna i opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, technika z muzyką i plastyką, wychowanie fizyczne

mgr Krzysztof Karolewski – historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, biblioteka, doradztwo zawodowe

mgr Sylwia Kempińska – matematyka, informatyka

mgr Renata Matschi – język polski, rewalidacja, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

mgr Elżbieta Paprocka – edukacja wczesnoszkolna, technika

mgr Sławomir Sołtysiak – wychowanie fizyczne, geografia, gimnastyka korekcyjna, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Natalia Sroczyńska – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną

mgr Natalia Stasiak – religia, plastyka z muzyką, logopedia

mgr Małgorzata Szymanowska – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

mgr Agnieszka Walendowska-Golec – pedagogika, logopedia, oligofrenopedagogika

mgr Daria Wróblewska – język niemiecki, informatyka, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, język angielski
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowanie fizyczne

ks. mgr Daniel Zarębski – religia

mgr Regina Ziąbka – biologia, przyroda, chemia, wychowanie do życia w rodzinie