SAMORZĄD UCZNIOWSKI

2023/2024

Nicola Klimek: przewodnicząca

Evelina Krainyk, Izabela Malarska: z-ca przewodniczącej

Lena Fikus: skarbnik

Opiekun SU:

mgr Joanna Bakalarek

Jeśli chcesz zapoznać się z regulaminem SU, skontaktuj się z jego opiekunem.

Aktualny plan pracy Samorządu Uczniowskiego znajduje się w gablocie szkolnej.

 

2022/2023

Małgorzata Tomankiewicz: przewodnicząca

Izabela Malarska, Julia Wczesna z-ca przewodniczącej

Lena Fikus: skarbnik

 

 

2021/2022

Patryk Błaszczyk: przewodniczący

Wiktor Podemski: z-ca przewodniczącego

Julia Lizak: skarbnik