Światowy Dzień Zdrowia 2024

Światowy Dzień Zdrowia 2024

7 kwietnia obchodzony jest na całym świecie Dzień Zdrowia, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Moje zdrowie, moje prawo”.

Tematem przewodnim były coraz bardziej zagrożone prawa każdego człowieka do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, godnych warunków mieszkania i pracy oraz wolności od dyskryminacji.

Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza, że w 2021 r. co najmniej 4,5 miliarda ludzi nie było objętych podstawowymi usługami zdrowotnymi, a z każdym rokiem na świecie prawo milionów ludzi do świadczeń zdrowotnych jest coraz bardziej zagrożone.

Nasza szkoła aktywnie włączyła się w powyższe obchody i zrealizowała tematyką związaną  z edukacją zdrowotną Uczniowie z klasy siódmej zrealizowali temat pt. „W trosce o zdrowie innych”, który miał im uzmysłowić sens i istotę działań organizacji „Floating Doctors” jako przykładu misji niesienia pomocy ludziom w Panamie. Siódmoklasiści zyskali świadomość znaczenia pojęcia zdrowie, starali się zrozumieć sens i istotę działań na rzecz drugiego człowieka na podstawie reportażu pt. „Doktor Ben”. Natomiast uczniowie z klasy szóstej na języku angielskim oglądali filmy Kulczyk Foundation. Jeden z nich dotyczył utrudnionego dostępu do edukacji w niektórych krajach afrykańskich, który spowodowany jest ubóstwem. Drugi film opowiadał o dzieciach- niewidzialnych więźniach, które by uniknąć życia na ulicy zmuszone są żyć w więzieniach u boku swych matek- więźniarek. Po obejrzeniu filmów wywiązała się dyskusja na temat sytuacji dzieci w Polsce. W dalszej kolejności szóstoklasiści wykonali plakaty na temat swoich praw i przywilejów oraz udogodnień, z których mogą korzystać każdego dnia.

W poniedziałek 8 kwietnia Pani dyrektor Edyta Śmigiel wraz z przedstawicielami społeczności uczniowskiej udała się do miejscowej przychodni i złożyła życzenia pracownikom służby zdrowia.