Znamię! Znam je?

Znamię! Znam je?

W ramach działań prozdrowotnych uczniowie klas 7 i 8 włączyli się do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka.

Program  Znamię Znam je? – czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry, organizowany jest przez Narodowy Instytut Onkologii.

Obecnie czerniak, czyli złośliwy nowotwór skóry, jest jednym z groźniejszych zmian, jakie dotykają naszą skórę. Jednak wykryty wcześnie, daje prawie 100% szans na całkowity powrót do zdrowia.

W ramach zajęć z wychowawcą, uczniowie poznali złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobyli umiejętność samobadania skóry oraz różnicowania zmian podejrzanych o charakterze nowotworowym ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE.

Uczniowie otrzymali także kolorowe ulotki, aby utrwalić wiadomości o czerniaku oraz wykorzystać je podczas rozmów z najbliższymi i zachęcić dorosłych do podjęcia prostych działań profilaktycznych.

Ukoronowaniem działań było zaprojektowanie i wykonanie na komputerze własnego plakatu, który zawiera treści przestrzegające ludzi przed czerniakiem złośliwym.