Ziemia – żyjąca planeta

Ziemia – żyjąca planeta

7 marca na zajęciach organizowanych w ramach Projektu Nowoczesna Edukacja w szkołach Gminy Przygodzice uczniowie z grupy matematyczno – przyrodniczej oraz korekcyjno – kompensacyjnej rozwijali zainteresowania przyrodnicze oraz ukazywali wrażliwość na piękno przyrody.

Zajęcia pozwoliły nie tylko na rozbudzenie i podkreślenie istoty odpowiedzialności za jakość środowiska, ale także zainspirowały do twórczego działania, rozwijając wyobraźnię
i  ekspresję plastyczną.

Prace były bardzo kreatywne. Gratulujemy pomysłów.