Zbiórka dla dzieci

Zbiórka dla dzieci

 Święta to czas szczególny, czas miłości, dobroci i wzajemnego obdarowywania, dlatego pragniemy podziękować wszystkim, którzy przekazali dary dla podopiecznych
ze Szpitala św. Rocha w Ozimku w ramach zorganizowanej na ten cel akcji.

Dziękujemy za okazane serce i miłość Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom oraz wszystkim, którzy udzielili tak hojnego wsparcia. Słowa podziękowania należą się również Pani Karolinie Cieślińskiej, która dostarczyła paczki do szpitala.