ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

Po wytężonej nauce w szkole potrzebny jest wszystkim wypoczynek. Ferie zimowe możemy spędzać w różnorodny sposób. Kilkoro uczniów wybrało w tym czasie zajęcia przyrodnicze.

W poniedziałkowe przedpołudnie stawili się w szkole i z ochotą przystąpili do wspólnych działań. Szczególnie zaciekawiły ich doświadczenia chemiczne, które mogli przeprowadzić samodzielnie, posługując się produktami przyniesionymi z własnej kuchni. Mogliśmy m.in. otrzymać dwutlenek węgla z sody oczyszczonej i octu, sprawdzić jak sok z czerwonej kapusty zabarwi wodę wapienną, ocet, wodę destylowaną i pepsi oraz doświadczyć gwałtownej reakcji nadmanganianu potasu z perhydrolem.

Ciekawe okazało się również prowadzenie obserwacji mikroskopowych trwałych preparatów: skrzydła owada, krwi żaby oraz człowieka, aparatu ssącego motyla i jeszcze kilku innych okazów. W ten sposób uczniowie rozwijali umiejętność samodzielnego nastawiania obrazu spod mikroskopu i przy niewielkiej podpowiedzi prowadzącego dokonywali ciekawych odkryć biologicznych.

Myślę, że wszyscy zainteresowani miło i w twórczy sposób spędzili swój wolny czas. Może w przyszłości zainspiruje ich do podejmowania własnych doświadczeń i badań.

Dziękuję Wam za wspólne działania i zabawę.