Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 W ramach Projektu Nowoczesna edukacja w szkołach Gminy Przygodzice realizowane są także zajęcia
korekcyjno–kompensacyjne, których celem jest m. in. usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej, stymulowanie percepcji słuchowej, ćwiczenia koncentracji uwagi czy logicznego myślenia.

     W związku z powyższym, na zajęciach dzieci realizują zadania, które nie tylko podnoszą koncentrację uwagi, wdrażają
do logicznego myślenia czy ćwiczą grafomotorykę, ale jest to także czas na doskonalenie relacji interpersonalnych, poprzez
m. in. wspólne rozmowy, zadania czy gry na świeżym powietrzu.