Zajęcia biologiczne w klasie V

Zajęcia biologiczne w klasie V

Udział w zajęciach kółka biologicznego pozwala uczniom klasy V poszerzyć wiadomości, które interesują uczniów, ugruntować posiadaną już wiedzę oraz zdobyć nowe wiadomości i umiejętności.

Początkowe zajęcia poświęcone były mikroskopowaniu. Uczniowie doskonalili umiejętność przygotowywania preparatów świeżych i obserwacji preparatów trwałych. Piątoklasiści poznawali także etapy przeprowadzenia eksperymentu biologicznego – badali wpływ temperatury na tempo fermentacji. Kolejne zajęcia zostały poświęcone analizie składu różnych produktów spożywczych. Uczniowie identyfikowali zawartość skrobi za pomocą roztworu jodyny.

Uczniowie przygotowali także listy gończe za wybraną bakterią lub wirusem oraz uformowali z plasteliny modele różnych form bakterii. Były również piękne modele pantofelków i kartoteki wybranych grzybów jadalnych.

Powyższe działania dały możliwość poszerzenia wiedzy i wyzwoliły dużą kreatywność młodych biologów.