Zabawy z gazami na kółku chemicznym

Zabawy z gazami na kółku chemicznym

Uczniowie klasy VII omawiali kolejny dział z chemii – gazy i tlenki. Daje on możliwość wykonywania ciekawych doświadczeń. I tak młodzi badacze otrzymywali  tlen z rozkładu wody utlenionej z użyciem surowych ziemniaków i drożdży. Ponadto przy wykorzystaniu octu i sody oczyszczonej otrzymali tlenek węgla(IV), a z reakcji magnezu i kwasu octowego uzyskano wodór. Przy okazji uczniowie zbadali właściwości powyższych gazów, pracując techniką chemii w małej skali.

W ramach powtórzenia działu uczniowie wzięli udział w mini – projekcie i każdy był zobligowany do opracowania jednego zagadnienia związanego z tematem działu. Dzięki dużemu zaangażowaniu młodzieży  powstały piękne plakaty, a siódmoklasiści zaprezentowali na forum klasy kilka doświadczeń z gazami w roli głównej.

Podczas omawiania zagadnień związanych ze wzorami strukturalnymi oraz z przebiegiem reakcji chemicznych uczniowie modelowali ich budowę i przebieg używając m.in. plastelinę i patyczki. Pomogło im to w lepszy

Nasze zajęcia służą rozbudzaniu zainteresowań uczniów wiedzą chemiczną oraz rozwijają pasje badawcze uczestników. Stanowią także formę nauki, która pozwala na efektywniejsze zapamiętywanie oraz przyswajanie nie zawsze łatwej dziedziny wiedzy.