Z gliną za pan brat

Z gliną za pan brat

Na zajęciach organizowanych w ramach Projektu Nowoczesna Edukacja w szkołach Gminy Przygodzice uczniowie z grupy matematyczno – przyrodniczej poznali jeden ze skarbów Ziemi, a mianowicie glinę.

W trakcie zajęć uczniowie zaznajomili się ze sposobami pozyskiwania
i wykorzystywania gliny. Przedstawione zostały również podstawowe narzędzia oraz operacje technologiczne stosowane w ceramice.

Uczestnicy zajęć zaprojektowali swoje własne wyroby, po czym z ogromnym zaangażowaniem zabrali się do pracy. Efekty prezentujemy poniżej.