XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO  DLA GIMNAZJALISTÓW

XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

5 stycznia 2017r. pięciu uczniów naszej szkoły, a mianowicie: Paulina Borkowska, Wiktoria Glaza, Karolina Cieślińska, Aleksandra Kaczmarek oraz Michał Roga wzięło udział w regionalnym etapie XV Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.
Na etap tegoż konkursu, który odbył się w Poznaniu, składały się zadania otwarte i zamknięte sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie sprawności językowych i realioznawstwa. Tegoroczna edycja zmagań dotyczyła realioznawstwa Niemiec. Ponadto uczniowie musieli wykazać się umiejętnością napisania listu na podany przez organizatorów temat. Zadania wykraczały poza poziom A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Serdecznie gratulujemy uczestnikom odwagi oraz podjęcia trudu wzięcia udziału w konkursie i – pomimo, iż nie znaleźli się w pierwszej trójce ze 193 uczestników – która weźmie udział w finałowym etapie w Warszawie, życzymy im dalszego zgłębiania tajników języka Goethego i zdobywania coraz wyższych umiejętności językowych.