XV Gala Stypendialna

XV Gala Stypendialna

29 marca w naszej szkole miała miejsce  XV Gala Stypendialna, podczas której 83. uczniów ze szkół naszej gminy otrzymało stypendium. Aby zostać nagrodzonym, należało  otrzymać bardzo dobre zachowanie oraz osiągnąć średnią ocen 5.3 – w szkole podstawowej oraz 5.2 na poziomie gimnazjum lub zdobyć wysokie – co najmniej na szczeblu wojewódzkim – miejsca
w konkursach i sporcie.

Przybyłych gości powitała Pani Dyrektor Urszula Pawłowska, po czym głos zajęła Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – Pani Barbara Duczmal. Podkreślono przede wszystkim ideę spotkania, natomiast Pan Krzysztof Rasiak – Wójt naszej gminy –  zaakcentował, że bardzo się cieszy, iż w naszej gminie jest kwiat, który wzrasta swym intelektem, ale przede wszystkim pracą, rokując dobrze na przyszłość.

W aurze wiosennej scenerii i subtelnie dobranych elementów scenograficznych, przystąpiono do wręczenia stypendiów, a dokonywali tego: Wójt Gminy Przygodzice Pan Krzysztof Rasiak, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Pani Barbara Duczmal, Pani Janina Wojtasiak – Przewodnicząca Rady Gminy Przygodzice oraz Dyrektorzy poszczególnych, siedmiu szkół, a mianowicie: Pani Irena Dymarczyk, Pani Urszula Pawłowska, Pani Renata Skorupa, Pan Dariusz Spychalski, Pani Barbara Szymanowska, Pani Katarzyna Zawadka oraz Pani Anna Zydorowicz. Uhonorowani uczniowie nie tylko mogli uścisnąć dłoń wręczającym, ale także usłyszeć słowa pełne uznania i doceniania ich pracy intelektualnej, a także sportowej.

Wśród wspomnianej, sporej grupy wybitnych uczniów, z naszej szkoły stypendia otrzymali na poziomie szkoły podstawowej klas IV – VI: z klasy IV: Paulina Burchardt, Nadia Krysiak Małgorzata Tomankiewicz, z klasy V: Patryk Błaszczyk i Julia Lizak oraz z klasy VI Mikołaj Cieśliński z najwyższą średnią z całej gminy, a mianowicie: 6.00. Na poziomie klas VII, VIII i III gimnazjum stypendia otrzymali: z klasy VII: Zuzanna Krysiak i Oliwia Śniatała oraz z klasy III gimnazjum: Paulina Borkowska, Wiktoria Glaza – również z najwyższą średnią w gminie na danym poziomie, a mianowicie 5.8 oraz Patryk Jakubczak i Roksana Szwejda.

Spośród wspomnianych, czarnoleskich stypendystów byli i tacy, którzy wzięli udział w części artystycznej wraz z innymi uczennicami i uczniami z naszej szkoły. Całości patronowały i galę stypendialną przygotowały Panie Joanna Bakalarek, Barbara Cieślińska i Renata Matschi, które nieocenioną pomoc otrzymały ze strony Pana Tomasza Cieślińskiego, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również wszystkim nauczycielom szkoły za pomoc w przygotowaniach gali, a naszym i nie tylko naszym Stypendystom – GRATULUJEMY.

Zdjęcia z uroczystości znajdują się na stronie internetowej gminy Przygodzice.