WYNIKI ZBIÓRKI BATERII

WYNIKI ZBIÓRKI BATERII

13 listopada zakończono  w naszej szkole zbiórkę baterii w ramach  XIV edycji konkursu ekologicznego pod nazwą „Zbieramy Zużyte Baterie”, organizowanego przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie. Tegoroczna akcja przebiegała bardzo sprawnie, dzięki staraniom dziewcząt          z klasy III gimnazjum -Wiktorii, Żaklin i Weroniki.

Ogólnie zebrano 7002 baterie, co w przeliczeniu na ucznia stanowi 101,5 baterii. W kategorii pn.”Największa ilość baterii zebrana w przeliczeniu na jednego ucznia” zajęliśmy 9. miejsce na 40 placówek biorących udział w tej akcji.

Natomiast w szkole na miano „Największego Zbieracza” zasłużyli :

  • 1.Mikołaj Cieśliński z kl. III- zebrał 2350  baterii
  • 2.Wiktor Podemski – kl. II- 919 baterii
  • 3.Żaklin Szczypkowska – kl. III g.- 635 baterii

Zwycięzcy otrzymali drobne upominki ufundowane ze środków Rady Rodziców.

Zachęcamy do dalszego ich zbierania i przekazywania do punktów selektywnej zbiórki, gdyż baterie są odpadem niebezpiecznym, zawierającym  substancje szkodliwe dla środowiska i ich wpływ na nasze życie i zdrowie nie jest obojętny.