Wyjazd edukacyjny do Żmigrodu i Korzeńska

Wyjazd edukacyjny do Żmigrodu i Korzeńska

14 grudnia dwie uczennice z naszej szkoły Lena Fikus i Gabriela Fleischer, jako laureatki Regionalnego Konkursu o Dolinie Baryczy, wzięły udział w wycieczce edukacyjnej.

W pierwszej kolejności zwiedzaliśmy Zespół Pałacowo – Parkowy w Żmigrodzie  w tym Basztę, w której mieści się Informacja Turystyczna. W zimowej szacie pięknie prezentował się przypałacowy park z najstarszym  pomnikowym cisem pospolitym i dębem szypułkowym „Melchiorem”.

W drodze do Korzeńska zatrzymaliśmy się przy krzyżu pokutnym. Hanna Jankowska – przewodnik turystyczny – opowiedziała nam  o historii tych miejsc.

Następnie w świetlicy wiejskiej w Korzeńsku podsumowano projekt „Odkrywaj Dolinę Baryczy i zmniejszaj ślad węglowy” – realizowany przez niektórych uczniów ze szkół położonych na terenie Doliny Baryczy.

W końcowej części spotkania wszyscy uczniowie wzięli udział w warsztatach poświęconych bioróżnorodności i energii odnawialnej. Pracując w grupach tworzyliśmy projekt inicjatywy ekologicznej, która powinna przyczynić się do ochrony bioróżnorodności np. założenie kwietnej łąki.

Odbyte zajęcia były inspirujące, pozwoliły dzieciom zapoznać się z pomysłami i inicjatywami innych młodych ludzi oraz spróbować sił w tworzeniu projektu na rzecz lokalnego środowiska.