WYCIECZKA PO NAJBLIŻSZEJ OKOLICY

WYCIECZKA PO NAJBLIŻSZEJ OKOLICY

Gdy nastała wiosna i powiał cieplejszy wiatr, uczniowie z klas IV, V i VI wyruszyli w teren, aby zwiedzić Czarnylas i najbliższą okolicę.

Nasza miejscowość znana jest jako ośrodek wielowyznaniowy i wyróżnia się istnieniem trzech kościołów, które są czynne i odbywają się w nich nabożeństwa. Pierwszy wybudowany kościół na terenie Czarnegolasu powstał w latach 1856 – 1860 na potrzeby mieszkających tutaj ewangelików. Ciekawostką jest to, że został wybudowany z cegieł ciosanych z rudy darniowej żelaza i ufundowany przez fundację Ludwiki Radziwiłł z Antonina. Po II wojnie światowej został przejęła go parafia kościoła katolickiego i obecnie funkcjonuje pw.Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej.

W latach 1889-1900 stanął neogotycki kościół staroluterański, a przy nim pastorówka. Obecnie jest to kościół ewangelicko – augsburski. W dawnej pastorówce,w latach pięćdziesiątych XX w., istniał ośrodek zdrowia z izbą porodową.

Natomiast z inicjatywy ks. Wojciecha Liberskiego wybudowano kościół katolicki pw. Najświętszego Serca Jezusa (1925-26), który posiada neobarokową wieżyczkę. W budynku obecnej biblioteki w latach międzywojennych mieściła się kaplica, w której spotykali się metodyści, a w latach powojennych budynek został przejęty na potrzeby kina.Na terenie miejscowości położone są dwa cmentarze ewangelickie i jeden katolicki.

Do 1953r. Czarnylas był siedzibą Urzędu Gminy, następnie w latach 1954-72 Gromadzkiej Rady Narodowej. W 1973r. gmina Czarnylas została włączona do nowopowstałej gminy Przygodzice.

Poznawanie najciekawszych miejsc naszej wsi zainspirowane zostało udziałem dużej grupy uczniów w konkursie, którego celem jest stworzenie folderu reklamującego najbliższą okolicę. Dzieci z dużym zaangażowaniem wcieliły się w rolę fotografików i skrupulatnie utrwalały ciekawe widoki i obiekty Czarnegolasu.

To tylko niewielki fragment opisu historii i zabytków naszej miejscowości i dlatego zachęcamy wszystkich do zgłębiania wiedzy o swoim miejscu pochodzenia i zamieszkania.

Efekty naszej pracy można zobaczyć poniżej.