WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

15 września uczniowie klas IV-VII SP oraz II-III gimnazjum wzięli udział w wyborach Samorządu Uczniowskiego. Był one poprzedzone kampanią wyborczą trwającą od 11 września. W czasie tzw. ,,godziny wyborczej” uczniowie otrzymali kartę do głosowania z nazwiskami czterech kandydatów.

?

Po zliczeniu wszystkich głosów przez komisję, w której skład wchodziły: Zuzanna Krysiak, Oliwia Śniatała, Marta Piłat oraz Joanna Bakalarek, zebraliśmy się w holu szkoły, gdzie przedstawione zostały wyniki:

Przewodniczącą SU została Karolina Cieślińska z klasy III gimnazjum,

jej zastępcą wybrano Dawida Fabisia z klasy VII,

Julia Owczarek oraz Katarzyna Czerniecka, uczennice klasy II gimnazjum, będą członkiniami zarządu.

Skarbnikiem niezmiennie pozostaje Aleksandra Kaczmarek.


Życzymy głów pełnych pomysłów oraz owocnej pracy! 😉