Warto żyć dla Kogoś

Warto żyć dla Kogoś

Poniedziałek 21 grudnia to dzień wyjątkowy ze względu na zbliżające się święta, ale również dlatego, iż właśnie w tym dniu przed naszą szkołą został zamontowany kosz na nakrętki. Byłoby to niemożliwe gdyby nie wspaniałomyślni darczyńcy, a mianowicie: Przemysław Chmielina, Ziemowit Błaszczyk, Tomasz Ziąbka oraz Mieszkańcy Sołectwa Czarnylas. Dzień ten zapisał się na kartach historii w asyście darczyńców, pracowników GOKU, pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie Urszuli Pawłowskiej, pani Dyrektor Przedszkola Calineczka Marii Radajewskiej wraz ze współpracownikami i dziećmi, przedstawicieli Klubu Seniora Czarnoleskie Nutki z Panią prezes Leną Chmielina na czele.

Dziękujemy i zachęcamy do przynoszenia nakrętek.