W klasie VII kości zostały rzucone…

W klasie VII kości zostały rzucone…

Na lekcjach biologii uczniowie poznawali tematykę związaną z budową układu kostnego u człowieka i  samodzielnie opracowywali przydzielone zadania.

Siódmoklasiści pracując w grupach, poznawali poszczególne części szkieletu osiowego, a  efektem ich działań to plakaty. Na uwagę zasługują także własnoręcznie wykonane rysunki schematyczne wraz z opisami.

Jako zadanie dodatkowe, kilkoro uczniów przygotowało modele szkieletu człowieka, wykorzystując…  makaron. Należy podkreślić, iż wykonane prace są przygotowane starannie i w ciekawy sposób prezentują poznane na lekcjach zagadnienia.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.