UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA ZMODERNIZOWANEJ SALI WIEJSKIEJ

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA ZMODERNIZOWANEJ SALI WIEJSKIEJ

06 lutego 2015r. o godzinie 17:00 rozpoczęła się uroczystość oficjalnego otwarcia sali wiejskiej w Czarnymlesie, która została wcześniej zmodernizowana i unowocześniona.

Poświęcenia sali dokonał ksiądz kanonik Grzegorz Zamelek, po czym nastąpiła uroczystość otwarcia, którą uświetniły występy dzieci z przedszkola „Calineczka” oraz uczniowie Zespołu Szkół w Czarnymlesie w formie programu taneczno – wokalnego. Przedszkolaki zaprezentowały się w pięknych strojach i zatańczyły poloneza, krakowiaka oraz kankana. Natomiast dzieci z klasy I i II SP zatańczyły Polkę Jarocinkę przygotowaną przez Barbarę Cieślińską, a grupa wokalna pod kierunkiem Ewy Borowicz- Kasznickiej zaśpiewała kilka piosenek. Oprawą muzyczną występów zajął się Krzysztof Karolewski.

W imprezie uczestniczyli przedstawiciele powiatu, gminy, sołectwa, instytucji kulturalno- oświatowych gminy oraz bardzo liczna grupa mieszkańców Czarnegolasu i Hetmanowa. Po części oficjalnej, zaproszono wszystkich na część towarzyską spotkania.