Układ krążenia bez tajemnic

Układ krążenia bez tajemnic

Zajęcia z anatomii i fizjologii człowieka wydają się dla uczniów ciekawymi zagadnieniami z biologii.

Aby skłonić młodzież do samodzielnego działania i tym samym lepszego zrozumienia poznawanych zagadnień zaplanowano na lekcji biologii wykonanie kilku modeli obrazujących pracę układu krążenia.

I tak część siódmoklasistów zrobiła stetoskopy z prostych elementów tj. wężyk, lejek i balon. Następnie uczniowie wysłuchiwali bicia swojego serca przy użyciu wykonanych stetoskopów. W dalszej kolejności zastanawiali się czy tętno można zobaczyć. Udało się to zaobserwować na tętnicy szyjnej – wykałaczka poruszała się zgodnie z falą tętna.

Kolejni uczniowie wykonali modele serca i zaprezentowali działanie zastawek mieszczących się w sercu.

W przedstawionych modelach serca pokazujemy, jak krew przepływa w jednym kierunku – zawsze z przedsionków do komór, a z komór do tętnic. Natomiast zastawki zapewniają jednokierunkowy przepływ krwi.

Powyższe działania uzmysłowiły uczniom mechanizm działania układu krwionośnego i pozwoliły lepiej zrozumieć omawiane treści.