UDZIAŁ W IMPREZIE ŚRODOWISKOWEJ

UDZIAŁ W IMPREZIE ŚRODOWISKOWEJ

W piękne czerwcowe popołudnie uczniowie naszej szkoły stawili się przy Sali wiejskiej, aby wziąć udział w uroczystości poświęcenia nowego wozu bojowego miejscowej straży pożarnej. Impreza została zorganizowana przez Sołectwo, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnymlesie.

Dzieci i młodzież mogły zaprezentować swoje umiejętności taneczne i wokalne przed szerokim gronem zaproszonych gości
i mieszkańców.