TEAM TEACHING – KORELACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA

TEAM TEACHING – KORELACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA

Dnia 10 listopada 2015r. odbyły się kolejne zajęcia w klasie III szkoły podstawowej, w ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej
w naszej szkole. Zajęcia dotyczyły święta narodowego – Święta Niepodległości.

Trzecioklasiści przypomnieli sobie między innymi: jak istotne jest to święto dla każdego Polaka, najważniejsze symbole narodowe i ich znaczenie, postawę jaką należy przyjąć śpiewając hymn państwowy, a także podstawowe funkcje programu graficznego Microsoft Paint oraz inne.

Zajęcia były prowadzone jednocześnie przez dwie nauczycielki, co dało możliwość w naturalny sposób połączyć treści i umiejętności
z zajęć komputerowych oraz z edukacji wczesnoszkolnej, natomiast wykorzystanie nowoczesnych środków przekazu informacji, zachęciło i zmotywowało uczniów do samodzielnej pracy.