SZLACHETNA PACZKA

SZLACHETNA PACZKA

W ramach dobrych praktyk przystępujemy do akcji ,,Szlachetna Paczka”.

Pragniemy pomóc wielodzietnej rodzinie z Ostrzeszowa. Potrzeba suchego prowiantu, środków czystości oraz prezentów specjalnych dla rodziny. Szczegółowe informacje zasięgniecie Państwo u koordynatorów akcji w szkole oraz na plakatach wywieszonych na drzwiach wejściowych szkoły.
Zachęcamy do pomocy.

J. Bakalarek
B. Cieślińska