Szkolna stacja pogodowa

Szkolna stacja pogodowa

Na zajęciach organizowanych w ramach Projektu Nowoczesna Edukacja w szkołach Gminy Przygodzice uczniowie z grupy matematyczno – przyrodniczej wykonali własnoręcznie wiatromierze i deszczomierze.

Było to zajęcie nie tylko absorbujące i rozwijające umiejętności techniczne uczniów,  ale pozwoliło także na wzbogacenie wiadomości. Ponadto sprawiło ono im bardzo dużo przyjemności oraz zapewniło doskonałą zabawę.

Wytwory pracy posłużą uczniom do obserwacji, której wyniki będą skrupulatnie notować.