Szkoła promująca honorowe oddawanie krwi

Szkoła promująca honorowe oddawanie krwi

Certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi został nadany naszej szkole za udział w akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu profilaktyki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polski w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

W ramach programu prowadzimy zajęcia edukacyjne podejmujące tematykę krwiodawstwa. Lekcje takie przyczyniają się do propagowania wiedzy na temat honorowego oddawania krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych.

Szkoła otrzymała materiały edukacyjne w postaci broszur, które w łatwy i przyjemny sposób przybliżą ideę dzielenia się cząstką siebie.