Szkielet bez tajemnic

Szkielet bez tajemnic

Poznawanie budowy ludzkiego szkieletu to bardzo ciekawe zagadnienie dla siódmoklasistów.  Duże poruszenie wywołuje także prezentacja modelu szkieletu i pojedynczych kości. Uczniowie na kilku lekcjach omawiali i rozpoznawali poszczególne kości oraz wskazywali je na modelu lub na własnym ciele.

Aby podsumować swoją pracę i utrwalić omówione zagadnienia uczniowie przygotowali model szkieletu w naturalnej wielkości,  pokolorowali kości różnokolorowymi kredkami i je opisali. Praca przebiegała bardzo sprawnie i z dużym zaangażowaniem. Plakaty wyeksponowano w sali lekcyjnej.