Święty Mikołaj w oczach dzieci

Święty Mikołaj w oczach dzieci

Niedawno uczniowie klasy III wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. ,,Święty Mikołaj w oczach dzieci”.

Celem konkursu było m. in. pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa.  Konkurs ten miał również na celu rozwijanie wrażliwości najmłodszych na potrzeby drugiego człowieka oraz wychowywanie do czynnego zaangażowania w rożne formy pomocy.

Wszystkie prace plastyczne były piękne i oryginalne, a za trud wykonania serdeczne podziękowania należą się: Martynie Błaszczyk, Mai Brylak, Oliwierowi Pastokowi oraz Marcelowi Podemskiemu.