Święto nie tylko dla nauczycieli

Święto nie tylko dla nauczycieli

14 października okazał się wyjątkowym dniem nie tylko dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców,
ale przede wszystkim dla najmłodszych dzieci. Podczas spotkania celebrującego święto, miało bowiem miejsce pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie.

Po serdecznym i jakże ciepłym powitaniu przez Panią Dyrektor Urszulę Pawłowską zebranych w sali gimnastycznej słuchaczy, oddano głos Natalii Szafraniec z klasy VI, która poprowadziła dalszą część uroczystości.

Zgodnie z tradycją pierwszoklasiści musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami, które zdobyli od początku września w szkole. Wspólnie śpiewali piosenki i recytowali wiersze. Pojawiły się również duszki szkolne: Julia Lizak, Patryk Błaszczyk oraz Mikołaj Cieśliński, którzy sprawdzali umiejętności pierwszoklasistów.

Po uroczystym ślubowaniu Pani Dyrektor dokonała pasowania uczniów, którzy na zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy, kuferki
i legitymacje, po czym w radosnym nastroju udali się na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców klasy pierwszej.