Światowy Dzień Drzewa 2022

Światowy Dzień Drzewa 2022

W Polsce Światowy Dzień Drzewa obchodzony jest corocznie 10 października. W tym dniu prowadzone są działania edukacyjne oraz sadzenie nowych drzewek przez szkoły, nadleśnictwa i organizacje ekologiczne. Jest to również okazja, aby zapoznać się z nieprzecenioną rolą drzew w przyrodzie i ich znaczeniem dla człowieka.

Drzewa są miejscem do życia dla wielu zwierząt: ptaków, gryzoni, owadów, ale również stanowią niezbędny element dla innych organizmów np. niektórych porostów, grzybów i innych roślin. Pełnią  wiele ważnych funkcji: pochłaniają dwutlenek węgla i produkują w zamian tlen, zapobiegają osuwaniu się ziemi, erozji i chronią przed powodziami. Drzewa sadzone przy ulicach, chodnikach i na skwerach obniżają temperaturę, oczyszczają powietrze z gazów i pyłów, chronią przed hałasem i obniżają poziom stresu.

Podczas tegorocznych obchodów  Dnia Drzewa uczniowie klasy szóstej zaprezentowali swoje zielniki drzew i krzewów. Zanim uczniowie przystąpili do pracy, udali się na zajęcia terenowe, aby zebrać i oznaczyć znalezione okazy. Ich zadaniem było przyporządkowanie gałązek drzew i krzewów do właściwej ilustracji.

Celem wykonywania zielników szkolnych jest zwrócenie uwagi dzieci na otaczający je świat oraz nauka rozpoznawania pospolitych roślin. Wykonanie zielnika to zadanie wieloetapowe, wymagające czasu. Na początku należy zebrać interesujące nas gatunki roślin. Następny etap – suszenie okazów – jest kluczowy, ponieważ zapewnia estetykę i długotrwałość użytkowania zielnika. Ostatnią część pracy stanowi przyklejenie roślin do kart zielnika, na których zapisuje się podstawowe informacje na temat każdego okazu.

Wszystkie prace szóstoklasistów wykonane są starannie i estetycznie.

Zapraszamy do obejrzenia uczniowskich prac.