Światowy Dzień Wody z PAH

Światowy Dzień Wody z PAH

Co roku, 22 marca na świecie i w Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Wody.

Święto to zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak ogromne zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego często bywa marnotrawiona.

W tym roku nasza szkoła ponownie włączyła się w działania na rzecz wody wraz z Polską Akcją Humanitarną. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „Wirtualna woda”. Dzięki różnorodnym materiałom edukacyjnym przeprowadziliśmy ciekawe zajęcia tematyczne.

Uczniowie z klasy VII zorganizowali dla swoich młodszych kolegów z klas I – III pokazy i doświadczenia tematycznie związane z wodą. Były bańki mydlane dmuchane na stole, ciecz nienewtonowska, lampa lawa oraz zabawy z napięciem powierzchniowym.

Natomiast uczniowie z klasy V i VI odbyli zajęcia warsztatowe. Korzystając z kart pracy przygotowanych przez PAH, uczniowie zastanawiali się do czego na co dzień wykorzystywana jest woda oraz ile wody znajduje się w niektórych produktach. Komponowali również swoje śniadania i obliczali, ile wirtualnej wody się w nich mieści.

Starsi uczniowie przygotowali plakat pt. „Ile wody jest w Twoim pokoju?” oraz  gazetkę tematyczną na szkolnym korytarzu. Nasze działania miały miejsce nie tylko 22 marca ale trwały znacznie dłużej.

Udział w akcji  uświadomił nam, jak ważne są  globalne działania i jak nasze codzienne wybory konsumenckie wpływają na zużycie i zanieczyszczenia wody.