Światowy Dzień Pszczół

Światowy Dzień Pszczół

W Polsce żyje około 470 gatunków pszczół, czyli mniej więcej tyle ile gatunków ptaków. Żyją samotnie, w luźno powiązanych grupach lub w rodzinach o skomplikowanym systemie społecznym, zakładając gniazda w ziemi, opuszczonych norach lub dziuplach, pustych łodygach, czy martwym drewnie. Są istotnymi zapylaczami, zarówno roślin uprawnych, jak i dzikich.

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Dzień ten został uchwalony 20 grudnia 2017 r. w Nowym Jorku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. To święto ma uświadomić ludziom jak wielką rolę odgrywają pszczoły, że należy szanować ich pracę, chronić je, a ich los nie może być nikomu obojętny, bo od ich istnienia zależy nasze życie.

I my nie zapomnieliśmy o tym dniu. Uczniowie z klasy V i VI spotkali się z pszczelarzem – Panią Iloną Witwicką, która wraz ze swoim mężem prowadzi pasiekę. Zaproszony gość zaprezentował nam pszczele produkty – pyłek kwiatowy, pierzgę, wosk i miód oraz wyjaśnił, jak duże jest ich znaczenie lecznicze dla człowieka. Uczniowie mogli skosztować pyłek kwiatowy i różne rodzaje miodu.

Mogliśmy również zobaczyć niewielki ul, przyrządy pomocne pszczelarzowi podczas pracy przy ulu czy żywe okazy pszczół. Pani Ilona wyjaśniła uczestnikom spotkania na czym polega praca poszczególnych kast pszczół oraz opisała ich cykl życia. Na zakończenie spotkania dzieci wykonały, bardzo prostym sposobem, świeczki z pszczelego wosku.

Spotkanie było bardzo interesujące i uświadomiło nam, jak ważne i pracowite są te małe owady.

Bardzo dziękujemy Państwu Ilonie i Krzysztofowi Witwickim za udostępnienie swoich eksponatów i przeprowadzenie interesujących zajęć.