SUKCES W KONKURSIE PRZYRODNICZYM

SUKCES W KONKURSIE PRZYRODNICZYM

26 maja br. ogłoszono wyniki XII edycji Powiatowego Konkursu pn. „Region, w którym mieszkasz” pod hasłem Moje drzewo. Uczniowie przez osiem miesięcy obserwowali, fotografowali, szkicowali, wykonywali pomiary i notowali informacje o wybranym przez siebie drzewie rosnącym w najbliższej okolicy.

Do konkursu przystąpiły trzy uczennice: Paulina BorkowskaKarolina Cieślińska Aleksandra Kaczmarek, których działania zaowocowały sukcesem.

W uroczystości wręczenia nagród, jako gospodarz, brał udział zastępca nadleśniczego pan Tomasz Rychlik, pani prezydent Beata Klimek, pomysłodawczyni konkursu pani Magdalena Baranowska oraz przedstawiciele wydziału Ochrony Środowiska.

Udział w tym konkursie wymagał od uczestników wykazania się systematycznością, wytrwałością, dużą kreatywnością
i pomysłowością.

Uczennice z naszej szkoły zajęły:

1. Karolina Cieślińska: I miejsce

2. Paulina Borkowska: III miejsce

3. Aleksandra Kaczmarek otrzymała wyróżnienie

Pomimo, że przyznano kilka równorzędnych miejsc, to i tak jest to ogromny sukces, gdyż nadesłano na konkurs 110 prac z 22. szkół podstawowych powiatu ostrowskiego. Nagrodzone prace można było podziwiać w izbie regionalnej „Ogrodówka”.

Po uroczystości wręczenia nagród, uczniowie udali się na wycieczkę do rezerwatu Wydymacz pod przewodnictwem leśniczego pana Waldemara Blaźniaka.

Na zakończenie pobytu w Antoninie, zasadziliśmy pamiątkowy dąb szypułkowy, który wyrósł z żołędzi największego, pomnikowego dębu na terenie Doliny Baryczy – dębu „Jan” z Możdżanowa. Nasiona poświęcił papież Franciszek.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszej wytrwałości.