Stypendium Wójta Gminy Przygodzice

Stypendium Wójta Gminy Przygodzice

 Znaleźliśmy się w czasie trudnym i wymagającym od nas cierpliwości, dyscypliny i nadziei. Jest to czas, który stanowi swoisty egzamin umiejętności codziennego życia ze świadomością tego, że panuje pandemia.

   Uczniowie od marca ubiegłego roku pracowali w systemie nauczania zdalnego, które wymagało od nich wielkiej samodyscypliny. I pomimo tych warunków, znalazło się w naszej szkole aż dziewiętnastu stypendystów, którzy w nagrodę za wysokie wyniki w nauce, otrzymali Stypendium Wójta Gminy Przygodzice. Uroczysta gala nie odbyła się, jednak uczniowie odebrali nagrody pieniężne, które mogą przeznaczyć na swoje np. pasje.

Wszystkim Stypendystom przede wszystkim GRATULUJEMY, ale także
i DZIĘKUJĘMY za pracę i dowód wysokiej samodyscypliny.

Zachęcamy do dalszej, wytrwałej i rzetelnej pracy.