STAŃ PO ZIELONEJ STRONIE MOCY – NAGRODA ZA ZAJĘCIE PIERWSZEGO MIEJSCA W POWIECIE

STAŃ PO ZIELONEJ STRONIE MOCY – NAGRODA ZA ZAJĘCIE PIERWSZEGO MIEJSCA W POWIECIE

W ubiegłym roku szkolnym wszyscy uczniowie zbierali zużyty sprzęt, który był przeliczany na punkty. Największą liczbę punktów uzyskała wówczas obecna klasa II SP i zajęła I miejsce w powiecie. Specjalnymi nagrodami zostali uhonorowani dwaj uczniowie tej klasy, którzy zebrali największą liczbę punktów. Są to:

– Mikołaj Cieśliński – otrzymał tablet,

– Jakub Stasiak – ofiarowano mu rolki.

Natomiast wszystkim uczniom klasy II wręczono pendriv’y. Nagrody zostały ufundowane przez organizatora zbiórki firmę SLAM.

Wszystkim obdarowanym serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszej aktywności.