SPRZĄTANIE ŚWIATA

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Posprzątaliśmy świat! Jakże miło patrzeć, kiedy młodzi ludzie schylają się i zbierają śmieci, by udowodnić, iż nie jest im obojętnym, jak wygląda ich środowisko. Tym bardziej, że nie jest chlubnym świadomość, że śmieci było w tym roku nieco więcej, niż w zeszłym.

Zapełniliśmy worki, wierząc, że na długo starczy widok czystej przyrody. Jesteśmy także dumni, iż dzieci i młodzież rozróżniają
i wiedzą gdzie są kosze na śmieci. Na obrzeżach dróg bowiem częstokroć spotykaliśmy wysypane odpadki, plastikowe butelki, pudełka po jogurtach, które nie tylko są świadectwem braku szacunku do przyrody, ale także dowodem, jak wiele trzeba wdrażać młodym ludziom przekonań o konieczności zauważania koszy, by w przyszłości nie powielali błędów osób zostawiających hałdy śmieci na przykład w lasach.