Spotkanie z Panią policjantką

Spotkanie z Panią policjantką

25 października br. naszą szkołę odwiedziła młodsza aspirat Ewa Golińska – Jurasz.  Celem wizyty było przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat bezpieczeństwa, rodzajów przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym i Internecie oraz konsekwencji prawnych. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach: starszej  – klasy IV-VIII i młodszej  klasy  I – III. . Policjantka przypomniała wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących zachowanie uczniów w szkole i poza nią. Ostrzegła także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego.

W trakcie spotkania, zarówno w młodszej, jak i starszej grupie uczniów, zwrócono uwagę na bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza nią – zakładanie kasków ochronnych i elementów odblaskowych. Natomiast  starszej grupie słuchaczy funkcjonariuszka przekazała informacje o zagrożeniach internetowych, niebezpiecznych treściach i kontaktach, jakie możemy spotkać w Internecie oraz konsekwencjach prawnych niewłaściwych zachowań,

Podczas wizyty pani Ewa wyjaśniła uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również wyjaśniła czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali słów policjantki, a następnie zadawali pytania, na które funkcjonariuszka udzielała odpowiedzi

Pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Zajęcia z przedstawicielem policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielce policji za wizytę w naszej placówce.