SPOTKANIE AUTORSKIE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CZARNYMLESIE

SPOTKANIE AUTORSKIE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CZARNYMLESIE

13 września bieżącego roku w Bibliotece Publicznej w Czarnymlesie miało miejsce spotkanie autorskie z p. Włodzimierzem Ranoszkiem – doktorem nauk przyrodniczych oraz autorem książki pt. „Bajkowa Dolina Baryczy”.

Spotkanie było bardzo atrakcyjne w swej formie, ponieważ Pan Włodzimierz wystąpił w historycznym stroju, grał na lirze korbowej, przekazując treści legend. Przedstawił także ciekawą prezentację multimedialną dotyczącą opowieści i obszaru, którego dotyczy książka, odpowiedział na szereg pytań zadawanych przez uczniów klas IV, V oraz VI oraz przyjął serdeczne podziękowania od Pani Urszuli Bartczak – kierownika tutejszej biblioteki.

Prezentowana książka to połączenie nietypowego przewodnika turystycznego ze zbiorem opowiadań, które przeznaczone są nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. Opowiadania oparte są na legendach i historii Doliny Baryczy, zawierają także szersze odniesienia zarówno do historii Polski, jak i do współczesności. Wszystkie opowieści z kolei, wiąże ze sobą wątek Króla Orłana, władającego Bajkową Krainą wśród baryckich bagien
i stawów.

Zachęcamy do jakże ciekawej lektury!