Sole nie tylko na chemii

Sole nie tylko na chemii

Uczniowie z klasy ósmej, na lekcjach chemii, zgłębiali tajemnice związków chemicznych takich jak sole. Począwszy od chlorku sodu, który znajduje się w solniczce, poprzez inne sole stosowane w kuchni, medycynie, rolnictwie oraz w budownictwie. W efekcie uczniowie przygotowali na ten temat prezentacje.

Aby utrwalać wzory i sprawdzić swoje umiejętności sprawnego posługiwania się nazwami soli,  ósmoklasiści korzystali z gier chemicznych – domina i trimina. Na lab – matach wykonywali proste doświadczenie obrazujące reakcje zobojętniania.

Ciekawym urozmaiceniem podczas poznawania tajników chemii było wykonanie kul kąpielowych z wykorzystaniem wodorowęglanu sodu – soli znanej jako soda oczyszczona.

Doświadczenia i różnorodne gry dydaktyczne urozmaiciły zajęcia i pozwoliły na aktywny udział w lekcjach.