ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE!

ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE!

Dnia 14 października 2015 roku odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania pierwszaków na pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie. W niezwykłej atmosferze, w obecności zaproszonych gości i rodziców, pierwszaki ślubowały przed pocztem flagowym być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania piętnaścioro pierwszoklasistów zostało naznaczonych przez Panią Dyrektor kluczem w akcie pasowania na pełnoprawnego ucznia.

Następnie nadszedł moment na zaprezentowanie przygotowanej przez pierwszaków części artystycznej, w której świeżo pasowani uczniowie wykazali się umiejętnościami recytatorskimi i wokalnymi. Ku radości pierwszaków wszystkie występy zostały sowicie nagrodzone oklaskami.

Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, które wzbudziły wiele emocji. Ten dzień na pewno na długo zostanie w ich pamięci.

Życzymy im samych szóstek w dalszej edukacji!