Samarytanie z Markowej

Samarytanie z Markowej

Samarytanie z Markowej – w taki sposób jest charakteryzowana Rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z dziećmi, która została zamordowana 24 marca 1944 r.

Śmierć rodziny była konsekwencją ich pełnej wrażliwości postawy w okrutnych czasach II wojny światowej. Chronili oni bowiem w swoim domu osiem osób  narodowości żydowskiej przez blisko piętnaście miesięcy. Byli to Saul Goldman z czterema synami Baruchem, Mechelem, Joachimem i Mojżeszem oraz sąsiadki z Markowej Gołda Grünfeld i Lea Didner oraz jej córka Reszla.

Dla upamiętnienia dokonań tej rodziny, podkreślenia wagi pomocy człowiekowiw potrzebie, a także mającej się odbyć beatyfikacji całej rodziny w dniu 10 września 2023 r. w Markowej, w naszej szkole zostało zaplanowanych szereg przedsięwzięć, m. in. to,
iż w czerwcu i wrześniu br. na różnych przedmiotach omawiano wydarzenia z Markowej,a finalnie została przygotowana okolicznościowa ekspozycja, przygotowana przez Panią Natalię Stasiak.

Szczególnym wydarzeniem był apel z udziałem uczniów całej szkoły w piątek 8 września br., czyli dwa dni przed beatyfikacją w Markowej Józefa i Wiktorii Ulmów wraz ze swoimi dziećmi Stanisławą, Barbarą, Władysławem, Franciszkiem, Antonim, Marią oraz jeszcze jednym dzieckiem, jednak jeszcze nienarodzonym, pod sercem matki Wiktorii.

W czasie apelu uczniowie zostali zapoznani z historią Polski w czasie II wojny światowej, a w szczególności postawą ratowania Żydów przez Polaków i wynikającymiz tego konsekwencjami. Uczniowie dowiedzieli się tego, jak wyjątkowa, a jednocześnie jak zwykła była rodzina Ulmów. Dowiedziano się o ich życiu, ale także wypływającej z ich wiary postawie miłosierdzia wobec potrzebujących pomocy Żydów.

W czasie apelu wszyscy mogli się również wsłuchać w słowa Ewangelii  wg św. Łukasza o „Miłości bliźniego i miłosiernym Samarytaninie”, które być może były inspiracją do tej jakże wyjątkowej postawy miłosierdzia Rodziny Ulmów. Uczniom przypomniano także fragment „Hymnu o miłości” św. Pawła. Ukoronowaniem spotkania, było wysłuchanie przejmującego w swej wymowie muzycznego utworu o morderstwie Żydów i Rodziny Ulmów przez niemieckich żandarmów. Każdy uczeń otrzymał okolicznościowy obrazek z rodziną Ulmów.

Pamięć o minionych wydarzeniach oraz o pięknej postawie Rodziny Ulmów miała wzbudzić w uczniach życie wartościami i pokazać, że z miłości do drugiego człowieka należy nawet oddać swoje życie. Wszyscy po wspólnym apelu, w skupieniu rozeszli się do swoich klas.

Apel został przygotowany przez nauczycieli Renatę Matschi, Krzysztofa Karolewskiego i ks. Daniela Zarębskiego.