ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ,,BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ,,BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

15.12.2016r. w Ostrowie Wielkopolskim nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego przeznaczonego dla dzieci klas pierwszych „Bezpieczna droga do szkoły”.

Akcja organizowana była przez Miejski Zakład Komunikacji przy współudziale Policji Powiatowej oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – instytucji z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Kalisza. Konkursowi patronował Wójt Gminy Przygodzice.

Głównym celem konkursu było upowszechnianie wśród uczniów klas pierwszych szkół podstawowych znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz zasad bezpiecznego korzystania z infrastruktury komunikacyjnej.

Jury konkursowe miało bardzo trudne zadanie, gdyż z każdej klasy pierwszej biorącej udział w konkursie musiało wyłonić po jednej najciekawszej pracy. Z naszej szkoły najbardziej interesująca okazała sie praca Zofii Ratajskiej, która otrzymała nagrodę.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do brania udziału
w kolejnych konkursach.