Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września po Mszy Świętej miało miejsce spotkanie przed obeliskiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej. To tutaj, po uroczystym wykonaniu „Mazurka Dąbrowskiego” Józefa Wybickiego, Pani Dyrektor szkoły Urszula Pawłowska powitała wszystkich zebranych. Po jej wystąpieniu, Pan Krzysztof Karolewski przypomniał wszystkim obecnym jak ważną datą jest 1 września. Ze szczególnie wymownym przekazem dla zebranych odczytał napis umieszczony na obelisku, poddając głębokiej refleksji dzieje naszej Ojczyzny…

Kolejnym etapem wrześniowego spotkania była część oficjalna, która miała miejsce w sali gimnastycznej, gdzie Pani Dyrektor raz jeszcze w wymownych słowach podsumowała czas odpoczynku, delikatnie motywując wszystkich uczniów do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Ze szczególną radością wszyscy zebrani powitali dwanaścioro pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole, a ich wychowawczynią będzie Pani mgr Barbara Cieślińska.

Pozostali wychowawcy to:

Pani Natalia Sroczyńska – wychowawczyni uczennic i uczniów klasy II,

Pani Elżbieta Paprocka – wychowawczyni uczennic i uczniów klasy III,

Pan Sławomir Sołtysiak – wychowawca uczennic i uczniów klasy IV,

Pani Renata Matschi – wychowawczyni uczennic i uczniów klasy V,

Pani Regina Ziąbka – wychowawczyni uczennic i uczniów klasy VI,

Pan Krzysztof Karolewski – wychowawca uczennic i uczniów klasy VII,

Pani Sylwia Kempińska – wychowawczyni uczennic i uczniów klasy VIII.

 

Wszystkim życzymy wyjątkowo udanego nowego roku szkolnego 2022/2023.