ROZBIÓRKA DZIEWIĘTNASTOWIECZNEGO BUDYNKU

ROZBIÓRKA DZIEWIĘTNASTOWIECZNEGO BUDYNKU

13 sierpnia bieżącego roku przy Zespole Szkół w Czarnymlesie rozpoczęła się rozbiórka budynku sprzed lat.

Do prac przystąpiono po wydaniu opinii o stanie technicznym przez p. Zbigniewa Tomickiego, który równocześnie nadzorował prace rozbiórkowe.

Usunięciem i utylizacją eternitu zajęła się firma InterMax pod kierownictwem p. Wiesława Puchalskiego z Przygodzic, natomiast rozbiórki murów podjęła się marka PHUP Autoteks pod przewodnictwem p. Tadeusza Szczypkowskiego z Ludwikowa.

Wszystkim zaangażowanym Rodzicom oraz Przedstawicielom Rady Sołeckiej bardzo gorąco dziękujemy, tym bardziej, że pracy było sporo.

Obecnie teren czeka na zagospodarowanie po wcześniejszym zabezpieczeniu i uzupełnieniu czarną ziemią.